Poptávka zdarma Volejte zdarma
800 173 983
Plastová okna a dveře
Dřevěná okna a dveře
Hliníková okna a dveře
Parapety a rolety
Žaluzie a sítě proti hmyzu
Služby a záruky

Jak je to s vícekomorovými okny, aneb nejdůležitější je sklo!

Stavona na celý život

Při výměně starých oken za nová jsou plastová okna z pohledu tepelné izolace, trvanlivosti a poměru ceny versus výkon ta nejvýhodnější. Máte mnoho možností jaká vybrat, a to nejen z pohledu vnějšího designu, ale především z pohledu izolačních schopností. Záleží pak na vaší volbě a požadavcích, jaké na svá nová okna budete klást. Plastová okna vám mohou nejen chránit domácnost před únikem tepla, ale také dokáží chránit před vnějším hlukem, či před vnikajícím teplem ze slunečního záření. Většina těchto požadavků je kladena právě na skleněné výplně.

Vezměme to popořádku:

Na izolačních sklech záleží nejvíce

Skleněné výplně oken jsou vlastně nejslabším článkem okenní výplně. A to z důvodu velké plochy, již zaujímají, a tenkých stěn skleněné výplně. Sklo sice patří mezi méně tepelně vodivé materiály, nicméně tvoří tepelný most, jemuž je třeba zabránit v transportu chladu zvenčí do místnosti. A proto byste měli věnovat velkou pozornost právě jim. Neboť správný výběr izolačních skel bude tím hlavním funkčním činitelem, který přímo bude ovlivňovat izolační schopnosti okenního otvoru.

Typy izolačních skel

Skleněné výplně se liší nejen počtem skel, ale také vzdáleností skleněných tabulí od sebe a tloušťkou skleněných tabulí. Tepelně-izolační schopnosti okna se udávají v W/m2K (Watt, metr čtvereční, Kelvin). Sklo samo o sobě (při laboratorní teplotě 25´C) má tepelnou vodivost 2,7 W/m2K, což je z pohledu tepelného prostupu tepla z místnosti příliš a je třeba jej omezit.

  • Izolační dvojsklo plněné vzduchem je nejnižší forma izolačního dvojskla, neboť vzduch sám o sobě má mnohem menší tepelnou vodivost než sklo a proto je pro plnění dvojskel vhodný. Avšak vzduch se při změnách teplot rozpíná či smršťuje a to pak má za výsledek nestabilitu izolačních schopností.
  • Proto se do izolačních dvojskel či trojskel používají netečné plyny jako je argon nebo krypton. Tyto plyny mají vysokou stálost a nízkou tepelnou vodivost a jsou tak pro plnění izolačních dvojskel vhodnější. Aby bylo zabráněno tepleným mostům v místech napojení skla do rámu, využívají se distanční plastové pásky, jež tepelné mosty přerušují.
  • Izolační trojsklo jsou tři skleněně tabule o různých tloušťkách plněné inertními plyny. Využívají se především v místech a lokalitách s nižšími průměrnými teplotami.
  • Izolační skla pokovená oxidy kovů – tato úprava oken se využívá tam, kde je třeba omezit prostup tepla ze slunečního záření způsobujícího přehřívání místnosti nebo objektu. Oxidy kovu nanesené na sklo částečně odrážejí infračervené záření a omezují tak prostup tepla. To samé lze vyžít i obráceně, tak, aby teplo z místnosti neunikalo ven.

Jak je z výše uvedeného patrné, je velice důležité vybrat správný typ izolačních skel.

Vícekomorové rámy oken

Vícekomorové rámy jsou přímo spojeny se zdivem a jsou vlastně ideálními tepelnými mosty. Proto jsou podle potřeb opatřeny komorami, neboli soustavou dutin, jež díky vzduchové kapse omezují prostupnost tepla. Čím více komor, tím větší tepelně-izolační schopnosti okna mají. Je tedy opět na zvážení, jak vysoký stupeň izolace vaše stavba vyžaduje vzhledem k lokalitě, a jaký podle toho zvolit počet komor v rámu okna.

Rádi pro Vás zpracujeme řešení na míru, napište nám vaše dotazy

Zašlete nám poptávku ke kalkulaci zdarma. Na vaše dotazy odpovídáme nejdéle do 24 hodin e-mailem. Pokud chcete poradit, zavoláme Vám. Stačí do poznámky napsat čas volání.